Slow fashion v mužskom svete

manzetky blog slow fashion v muzskom svete

Slow fashion je aj pre mužov. Ochrana životného prostredia získava v poslednom čase čoraz viac pozornosti (vďaka bohu, alebo konečne..) a začína sa dotýkať aj nášho každodenného života. Kým v minulosti bola hrozba znečistenia a prírodných katastrof vzdialenou budúcnosťou, aktuálne to nie je celkom pravda. Nedostatok vody, klimatické zmeny, zničené dažďové pralesy a znečistené oceány […]